Aftonstjärnan och COVID-19

Aftonstjärnans Kulturförening tar sitt ansvar som arrangör för att mötet mellan artist och publik sker på ett säkert sätt och att de arrangemang och förutsättningar som råder vid föreställning på bästa sätt lever upp till Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

  • Det innebär ändå att alla måste ta ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridning. Alla som besöker föreställningen skall vara symptomfria.
  • Besökare uppmanas att komma i god tid för att kunna anvisas plats i salongen före föreställning. Besökare accepterar att plats anvisas i turordning av Aftonstjärnan värd.
  • Aftonstjärnan förbehåller sig rätten att senarelägga föreställning så länge som krävs för att kunna fylla salongen på ett säkert sätt utan trängsel.
  • För att minska köbildning och trängsel kan vi kommar att använda salongens nödutgångar för in och utpassering utöver ordinarie in/utgångar.
  • Utöver huvudentrén kan vi kommar att använda även entrén från Gjutaregatan för att minska trängseln i foajén.
  • Förvaring av ytterkläder delas upp på två olika ställen, dels i foajé som brukligt och dels i sal vid entré från Gjutaregatan.
  • Handsprit är utplacerat i entréerna till foajé, café och salong och skall användas av besökare och personal.
  • Vi strävar efter regelbunden rengöring av handtag, ledstänger och knappar som publiken kommer i kontakt med.