Prova på teater i fysiskt gestaltande

på Aftonstjärnan

Gillar du teater, att röra på dig
och att vara kreativ i grupp?
Genom lek och övningar kommer vi göra teater som använder kroppen för att berätta.
Vi kommer lära oss lite mim, lite akrobatik och använda
oss av både röst och rum.

Ålder: ca 9-12 år
Tid: Torsdagar 16:30-18:00
Pris: 900kr

Kursledare: Eli Ekenberg
Skådespelare, koreograf och konstnär med en gedigen utbildning inom scenkonst och fysiskt teater.

Anmälan: lilla@aftonstjarnan.se
Senast 10e februari
Begränsat antal platser.

Föreningen Aftonstjärnan

Föreningen Aftonstjärnan bildades 1892 av några unga varvsarbetare i en vedbod på Bonnabacken på Lindholmen, som en fristående nykterhetsklubb. Föreningen ordnade danskvällar, föredrag m.m. med stor framgång och ganska snart kände man sig mogen att bygga ett eget föreningshus på nuvarande plats. Huset var i ett plan och rymde i stort en enda samlingslokal.

Nu kunde föreningen även hyra ut lokaler till andra föreningar och organisationer och föreningens ekonomi förbättrades fortlöpande.

fasad1ahusetkopiera

Teatersällskapet bildas

1893 bildades ett teatersällskap inom föreningen, där medlemmarna själva byggde en mindre teaterscen i lokalen.

Brand och nybyggnation

Ett svårt slag drabbade föreningen Aftonstjärnan i juni 1902 då föreningshuset brann ner till grunden. Men redan i augusti var man i gång med att bygga ett nytt hus för föreningen och 1:a mars 1903 var huset färdigt, i det nuvarande utförandet Invigningen lockade 500 besökare och festtalet hölls av Ny Tids chefredaktör.

Nya moderna lokaler

Förutom A-salen (teaterlokalen), festsalarna, B-salen och C-salen i bv fanns nu också 5 lägenheter reserverade för styrelsen(delägarna). Moderniteterna bestod av att vatten var indraget i huset men fortfarande var det dass på gården, gas/fotogenbelysning och kakelugnar/vedspisar som gällde.

Huset användes de närmaste åren i huvudsak för egna danstillställningar, privata fester, nykterhetsmöten, folkbildning, politiska och fackliga möten och teaterföreställlningar.

astjarnanritn

Elektricitet och filmvisningar

1910, först av alla hus på Lindholmen, drogs elektricitet in i fastigheten, vilket naturligtvis firades med stor fest. 1915 var det dags för nästa stora begivenhet, då införskaffades en filmprojektor och en filmduk och regelbundna filmvisningar kunde inledas med pianoackompanjemang.

Lokalerna säljs och verksamheten i huset förändras

I alla år var Carl Lalli Andersson föreningens ordförande, men i början av 1940-talet började han och de andra delägarna tröttna och Aftonstjärnan såldes till en privatperson som började tillverka karameller i lokalerna och så småningom kom även andra entreprenörer in i huset t.ex. smörgåstillverkaren Snitten och ett plåtslageri.

I slutändan gick karamellfabriken i konkurs och fastigheten förföll allt mer och i mitten av 1980-talet var den närmast rivningsfärdig.

Aftonstjärnan räddas och kulturminnesmärks

Men i den vevan mobiliserades krafter för att rädda Aftonstjärnan och Göteborgs kommunala Bostadsbolag, som nu var ägare, ställde sig välvilliga till projektet och 1988 kunde ett hårt och arbetskrävande upprustningsarbete påbörjas. Till en början var det i huvudsak ideella krafter som utförde arbetet men efterhand kunde, med stöd av Boverket och kommunen, yrkesfolk anställas.

1994 återinvigdes biografen, efter ett uppehåll på 40 år och huset blev då också kulturminnesmärkt av länsstyrelsen.

På nyårsafton 1996 gjorde Kent Andersson med ensemble .entré på Aftonstjärnans teaterscen med revyn Under Aftonstjärnan, som spelades i ett år för utsålda hus. Totalt medverkade Kent i 5 revyer fram till 2004

Lokalen handikappsanpassas

På 2000-talet aktualiserades frågan om tillgänglighet och med stöd av originalritningen från 1902, där man hade tänkt sig en inglasning av gården, togs ett förslag fram som beaktade tillgänglighetsfrågorna.

Via ramp och hiss är nu huset tillgängligt för alla, nya toaletter har byggts inkl. en som är handikappanpassad, allt under ett glastak.

Medlemsansökan

Vill du bli medlem i Aftonstjärnans Kulturförening, skicka då en anmälan till aftonstjarnankultur@gmail.com

Du kan också Swisha 150kr till nr: 123 614 3523

Uppge namn, adress och mailadress.

Medlemsavgift 150 kr/år

Historia

Bakgrund

Den första teaterverksamheten startade i Aftonstjärnans regi redan 1893.
Då bildades i det ursprungliga föreningshuset en teatergrupp, som började med att bygga en enkel teaterscen samma år. Förutom egna uppsättningar inbjöds även andra teatersällskap att spela på Aftonstjärnan.

Scenen

Den nuvarande scenen byggdes 1903, som en tittskåpsscen. 1992 breddades scenen i samband med den stora renoveringen och 2006 fick den sin nuvarande utformning med ett nybyggt proscenium.

Nypremiären 1996

Nyårsaftonen 1996 återinvigdes scenen med föreställningen Under Aftonstjärnan. Kent Andersson hade skrivit texter om händelser från sin barn- och ungdomstid på Lindholmen och Aftonstjärnan och spelade dessutom huvudrollen på scen. Föreställningen spelades 113 gånger för fullsatta hus.