Filmad konsert

Ibland visar Aftonstjärnan filmade konserter. I samband med det kommer musiker till kafét och spelar.

Då läggs information om dem upp här.